Jak namontovat repasované turbo do vozu Škoda Octavia - AutoNorma

Jak namontovat repasované turbo do Škody Octavia

Montáž repasovaného turbodmychadla zpět do automobilu Škoda Octavia není příliš náročná, ale je nutné nezapomenout na pár podstatných detailů. V opačném případě by repase turbodmychadla mohla být zbytečná. Vždy dodržujte montážní postup doporučený výrobcem vašeho vozu. Jeho nedodržení může způsobit poškození turbodmychadla nebo celého motoru.

Co udělat PŘED montáží repasovaného turbodmychadla

  1. V první řadě je nutné zkontrolovat veškeré příslušenství. 

  2. Zkontrolujte kvalitu, množství a tlak mazacího oleje.

  3. Prohlédněte si přívodní a odpadní olejové potrubí a zajistěte jeho dokonalou čistotu. Není-li možné přívodní trubici zkontrolovat, musíte ji chtě nechtě vyměnit.

  4. Kontrole musíte podrobit i nasávací a výfukové potrubí, jestli není deformované, nemá trhliny nebo poškozené těsnění (to by se projevovalo pískáním).

  5. Je-li do sání turbodmychadla zapojené větrací potrubí klikové skříně, důkladně jej vyčistěte.

  6. Před montáží přívodního olejového potrubí turbodmychadla zaplňte vstupní olejový otvor až po okraj novým motorovým olejem. Pozor! Na těsnění přírub olejového potrubí zásadně nepoužívejte tmel.

  7. Zkontrolujte těsnost sací, výtlačné a mazací soustavy.

Jak repasujeme turbodmychadla

Montáž turbodmychadla

Nepodceňujte odbornou montáž. Turbo je potřeba správně namontovat a zprovoznit. Především musíte dodržet správný postup, který má svá přísná pravidla a nezkušeného amatéra může pěkně vytrestat. Nejste-li odborník, nedoporučujeme vám tuto činnost provádět svépomocí. V krajním případě může dojít až ke zničení turbodmychadla. Svěřte se raději do péče profesionálů.

Co udělat PO montáži repasovaného turbodmychadla

  1. Vyměňte motorový olej a olejový i vzduchový filtr.

  2. Při prvním startu motoru, přidržte hřídel kompresorového kola rukou, než začne motor mazat a dokud nezhasne kontrolka mazání.

  3. Po prvním nastartováním nechte motor běžet dvě až tři minuty na volnoběh.

Repasovaná turbodmychadla pro vozidla ŠKODA