Jak repasujeme kompresory klimatizace? - AutoNorma

Dělení klimakompresorů

Klimatizace vozidla může být rozdělena do dvou jednoduchých skupin: automatická a manuální.

V klimatizaci rozlišujeme následující prvky:

 • Odvlhčovač (filtr klimatizace)
 • Kompresor
 • Kondenzátor
 • Výparník
 • Expanzní ventil

Kompresor klimatizace (klima kompresor) je jinými slovy čerpadlo, jehož úkolem je stlačovat chladivo v klimatizačním systému. Kompresor je připojen pohonem k motoru vozidla. Pohon je obvykle přenášen prostřednictvím klínového řemene, který pak pohybuje písty v kompresoru. To vytváří tlak v systému. Rozlišujeme tři skupiny kompresorů: pístové, otočné a šroubové. Klimatizační systém má dva okruhy a to: vysoký tlak, tj. HP a nízký tlak, tj. LP.

Příčiny poruch klimakompresorů

Nejčastější poruchou klimakompresoru je jeho zadření. Při zadření kompresor nespíná. Vedlejším efektem, pokud se ještě podaří kompresor sepnout je pískot řemene z důvodu jeho prokluzu.

Zadření je ve většině případů způsobené špatným vnitřním mazáním kompresoru, ke kterému došlo vlivem úniku chladiva.

Body úniku chladiva:

 • na spojích trubek a hadic
 • výparník
 • kondenzátor
 • těsnění hřídele kompresoru.

Nečistoty v klimatizačním oběhu mohou způsobit zúžení hadic, což způsobí omezený průchod oleje, což následně vede k nedostatečnému mazání samotného klimakompresoru, který se zaručeně poškodí.

Kdy je nutné klima kompresor vyměnit?

Výměna kompresoru je nutná v případě úniku chladící kapaliny nebo pokud kompresor nevytváří dostatečný tlak z důvodů vnitřního poškození pístů, válců a jiných vnitřních součástek. Toto poškození umí běžné autoservisy odhalit pomocí diagnostiky.

Slabé chlazení může být způsobeno také řadou jiných faktorů, než je poškození kompresoru. Dokud si neověříme, že je poškozen kompresor klimatizace, neměli bychom jej vyměňovat. Mezi ostatní příčiny slabého chlazení můžeme zařadit mezi jinými: 

 • nedostatek chladiva v okruhu
 • vysoká hladina oleje
 • zavzdušnění soustavy
 • snížená průchodnost kondenzátoru
 • závadu na ventilátorech 

Funkčnost kompresoru může být omezena i čidly, která jsou v moderních vozech s automatickou kontrolou teploty.

Repasujeme klima kompresory prakticky všech výrobců:
Zexel, SandenHarrison, Calsonic, Denso, Panasonic, Mitsubishi, Seiko-Seiki, York.

Kompresor podrobený procesu repase se neliší kvalitou a životností od nových kompresorů. Cena repasovaného produktu většinou nepřesahuje 50% ceny nového originálního kompresoru.

Proces repase kompresoru klimatizace:

 • Demontáž pohonu kompresoru
 • Mytí kompresoru
 • Pískování
 • Kontrola těsnosti kompresoru
 • Demontáž kompresoru na jednotlivé komponenty
 • Výměna opotřebovaného spotřebního materiálu: ložiska, lamely spojek, těsnění, ventily, řemenice
 • Kontrola způsobilosti a vhodnosti jednotlivých prvků
 • Složení kompresoru
 • Kontroly kvality, test těsnosti a tvorby tlaku

Každý kus je rozebraný na jednotlivé základní součástky, které jsou překontrolovány, vyměněny, a následně je díl složen a otestován na profesionálním testovacím zařízení:

Kompresor klimatizace před a po repasi.

Sklad repasovaných klima kompresorů.