Repasované autodíly přímo od zdroje
basket 0

0 Kč

V košíku nemáte žádné zboží

Klimatizace v automobilech

calendar19.07.2022

timer4 min

userTomáš

Klimatizace není vynález posledního století. Již staří Římané se snažili ochlazovat svá obydlí pomocí instalace akvaduktů. Otec novodobé klimatizace je Michael Faraday, který v roce 1820 zjistil, že stlačený amoniak je schopen ochlazovat, když se postupně odpouští. První klimatizační systém však instaloval až v roce 1902 Willis Carrier, jehož klimatizace nepoužívala čpavek, ale systém trubek, ve kterých proudila studená voda. První novodobé nasazení klimatizace se uskutečnilo v tiskárně, kde řešila problém s vysokou vlhkostí a teplotou vzduchu při které nechtěl inkoust schnout.

Vůz modelu Packard Super Eight Model 1004

Poprvé byla klimatizace sériově montována do amerických vozů v roce 1939 s vozem automobilky Packard, konkrétně do modelu Packard Super Eight Model 1004kde byla poprvé klimatizace sériově montována. Klimatizaci zde nazývali jako Weather Conditioner. V tomto modelu se však s velkým úspěchem nesetkala, protože instalace klimatizace značně zvýšila cenu vozidla, a navíc byl tento systém velmi neforemný a zabíral zavazadlový prostor. Tento systém neměl navíc ani regulaci teploty. Zájemci o klimatizační zařízení ve vozu museli navštívit po nákupu nového vozu ještě dílnu, kde jim bylo klimatizační zařízení do vozu zabudováno.

Cadillac nabízí ve svých vozech klimatizace od roku 1941, Chrysler až od 1953. Rozšiřování klimatizací do automobilů nebylo zrovna rychlé, protože zvrat nastal až v roce 1970, kdy již polovina dodaných vozů byla vybavena klimatizací.

Vůz modelu Packard Super Eight Model 1004


Kompresor klimatizace je nejpodstatnější díl celého zařízení. Je také nejvíce náchylný na poškození. Kompresor je díl, který uvádí do pohybu chladivo. Další důležitou součástí systému je tepelný výměník, kterému se říká také kondenzátor, nebo výparník. Systém klimatizace dále obsahuje čtyřcestný ventil, filtrdehydrátor, sběrač chladiva, odlučovač kapalného chladiva. Venkovní a vnitřní část klimatizace je spolu propojená měděným potrubím.

Princip fungování klimatizace

Klimatizace funguje hned na několika fyzikálních principech.

1. Fáze je komprese chladící látky.

2. Fáze je transport chladícího média do kondenzátoru, kde médium je ochlazováno působením okolního vzduchu – kondenzuje. Aby se teplo odvádělo rychleji pryč, tak je zde instalován kondenzátor.

3. fáze je, když je kapalina vedena přes kapiláru nebo expanzní ventil a tím se prudce sníží tlak a tím i teplota. Médium jde do dalšího výměníku (výparníku). Zde se kapalina odpařuje a ohřívá, tím odebírá teplo z prostoru výparníku. Tím prostorem se myslí ochlazovaný prostor. U výparníku je umístěn ventilátor, který má za úkol rozhánět chladný vzduch do prostoru. V dalším kroku je chladivo opět přiváděno do kompresoru a cyklus se opakuje.  Kompresor je připojen pohonem k motoru vozidla, pohon je zajištěn klínovými řemeny, které pohybují písty kompresoru. Tímto se vytváří tlak. Kompresory dělíme na šroubové, rotační a pístové. Samotný klimatizační systém má okruh vysokého tlaku a nízkého tlaku.

 

Poruchy kompresorů

Nejčastěji klima kompresor nefunguje, protože je zahlcen. K zahlcení dochází špatným mazáním kompresoru při úniku chladiva. V této situaci se obvykle ani nezapne. Pokud se kompresor rozjede, tak řemen prokluzuje a píská. Dále může také prokluzovat a pískat pás, pokud se kompresor neustále uzavírá.

Kde chladivo uniká?

  • Místa spojů (potrubí a hadice),
  • v těsnění hřídele kompresoru,
  • v kondenzátoru
  • nebo v opařovači.

Pokud jsou v klimatizačním okruhu nečistoty, tak olej špatně protéká, jelikož jsou hadice zúženy. To má za následek špatné mazání. Pokud se kompresor špatně maže, tak se brzy zadře. Špatné chlazení nemá na svědomí jen poškozený klimakompresor.

Dalšími příčiny nedostatečného výkonu chlazení:

  • Nedostatek chladiva v okruhu,
  • příliš mnoho oleje – vysoká hladina,
  • vzduch v systému,
  • kondenzátor – snížená propustnost,
  • porouchané chladící ventilátory,
  • poškozené senzory (zejména u automobilů s automatickou regulací teploty).


Dříve byla klimatizace výsadou bohatých, protože se montovala jen do těch nejluxusnějších vozů za tučný příplatek. Klimatizace v automobilech je v dnešní době dostupná i v těch nejlevějších modelech. Ojeté vozy bez klimatizace jsou velmi špatně prodejné.  U nás věříme, že každý by si měl mít možnost dopřát komfort vychlazeného vozu. Proto nabízíme klima kompresory za bezkonkurenční ceny.