Jak repasujeme EGR ventily pro nákladní vozy? - AutoNorma

Ventil EGR (Exhaust Gas Recirculation) je dnes součástí téměř každého vozidla s dieselovým motorem. Funkce EGR ventilu umožňuje snížení emisí výfukových plynů vznětových motorů a také snížení spotřeby paliva. Jedná se o zařízení, které vrací uměřené množství spalin zpět do sacího agregátu motoru a tím sníží teplotu spalování, jelikož se sníží množství kyslíku ve směsi paliva.

Do automobilů se tato součástka začala montovat s příchodem normy o emisích Euro 3. Od doby zavedení EGR ventilů se jejich systém vyvinul, a proto jsou dnes téměř všechny díly ovládány pomocí elektronicky hlavní řídící jednotkou motoru.

Nahromadění sazí je největším problémem způsobujícím selhání systému EGR ventilu. Saze se nejčastěji usazují v oblasti klapky, pomocí které ventil reguluje množství spalin, které vrací zpět do motoru. Nadměrné množství karbonu v EGR ventilu může vznikat dlouhodobým provozem vozidla v nižší hodnotě akcelerace, kdy komora ventilu začne být karbonizována. U poruchy této součásti lze pozorovat pomalý nástup příznaků až po konečné selhání. To vše je způsobeno pomalým usazováním sazí a znemožnění pohybu klapky EGR ventilu. V některých případech může klapka zůstat otevřená anebo se celá zasekne a může docházet k poškození sání motoru.

Projevy vzniku této závady jsou například:

  • černý kouř unikající z výfuku
  • občasné škubnutí motoru při vyšší akceleraci
  • kolísavost volnoběhu
  • nemožnost nastartovat motor

Vzhledem k rozsáhlosti této součástky se rozšířily i možnosti její repase. Repase EGR ventilu spočívá v jeho důkladném vyčištění pomocí tlaku nebo využití chemických sloučenin. Celý komponent ventilu je důkladně rozebrán a vyčištěn, poté je zkompletován odborným personálem a otestován na certifikovaném stanovišti. Testují se pomocí vakua anebo stimulace ECU. Při výměně EGR ventilu se ujistěte, zda se nenachází žádné nečistoty v sacím systému motoru a využijte nové těsnění pro repasovaný díl.

Chladič EGR je vylepšení systému EGR. Všechny EGR ventily tedy chladič nemají. Chladič je připojen k výfukovému systému za výfukovými svody, před turbem (pokud je to přeplňovaný motor). Výfukové plyny po ochlazení v chladiči EGR jsou vedeny k EGR ventilu a posléze zpět do sacího systému motoru. Typickým případem poruchy EGR chladiče je úbytek chadící kapaliny. Ve své podstatě jde trubku z kovu, kterou proudí horké spaliny kanálky, kolem kterých je vodní plášť, který odebírá teplo. 

Autonorma nabízí originální repasované chladiče výfukových plynů EGR. Kvalita nového OEM dílu. Rozdíl je jen v ceně.