Jak repasujeme vstřikovače DELPHI? - AutoNorma

Repase vstřikovačů Common Rail Delphi

Každý vstřikovač je demontován na součástky z prvovýroby. Následně probíhá čištění těchto všech součástek pomocí ultrazvukové čističky.

Čištění dílů vstřikovače v ultrazvukové čističce

Obr: Čištění dílů vstřikovače v ultrazvukové čističce

Jednotlivé součástky jsou následně prověřeny pod mikroskopem. Selekcí neprojdou žádné díly, které neodpovídají kvalitou shodnou s kvalitou nového dílu. Pokud je možné některé prvky vstřikovače znovu použít jsou odděleny od nevyhovujících dílů a následně pečlivě opracovány. Při repasi se znovu používá kovové tělo vstřikovače (pokud je mechanicky deformováno, tak nelze repasi vstřiku provést). Nevyhovující součástky vstřikovače jsou nahrazeny součástkami novými od výrobce Delphi.

Původní ventilek Delphi, který nejvíce trpí na poškození u výrobce Delphi je u nás nahrazen vždy ventilkem novým.

Obrazovka

Vstřikovače jsou montovány dohromady pomocí specializovaných nástrojů výrobce.

Měření

Dalším významným problematickým prvkem je koncovka vstřikovače. Ty jsou poškozeny z důvodu špatně zkonstruovaného vstřikovacího čerpadla.

Ventil

Koncovka vstřikovače Delphi a ventilek

Jakmile jsou všechny součástky na jednom místě, vstřikovač je zkompletován vyškoleným personálem.

Na testovací stanici je vstřikovač podroben těmto dílčím testům:

  • Vysokotlaká zkouška těsnosti s měřením přetečení bez řízení vstřikovače
  • Měření vstřikovací dávky a přetečení při plném zatížení
  • Měření injekční dávky při volnoběhu
  • Měření počáteční dávky
  • Měření charakteristik přírůstku dávky v závislosti zvyšujícím výkonu
  • Zkouška odezvy vstřikovače - zkouška zpoždění od aktuálního signálu po skutečné otevření vstřikovací trysky
  • Test rozptylu paliva
  • Kódování, určíme nový kód C2i (16 znaků) nebo C3i (20 znaků) pro vstřikovač Delphi Common Rail  

Bádání mikroskopických rozdílů na jednotlivých dílech vstřikovače

Pečlivé bádání mikroskopických rozdílů na jednotlivých dílech vstřikovače

Vše je nachystáno pro složení vstřikovače Bosch

Vše je nachystáno pro složení vstřikovače DELPHI