Jak repasujeme vstřikovače BOSCH? - AutoNorma

Repase vstřikovačů Common Rail Bosch

Každý vstřikovač  je demontován na prvodíly. Následně probíhá čištění těchto všech součástek pomocí ultrazvukové čističky.

Čištění dílů vstřikovače v ultrazvukové čističce

Čištění dílů vstřikovače v ultrazvukové čističce

Jednotlivé součástky jsou následně zkoumány pod mikroskopem. Selekcí neprojdou žádné díly, které neodpovídají kvalitou shodnou s kvalitou nového dílu. Pokud je možné některé prvky vstřikovače znovu použít jsou odděleny od nevyhovujících dílů a následně opracovány. Nevyhovující součástky vstřikovače jsou nahrazeny součástkami novými nebo repasovanými.

Jakmile jsou všechny součástky na jednom místě, vstřikovač je zkompletován vyškoleným personálem.

Na testovacím stole je vstřikovač podroben těmto dílčím testům:

  • měření vstřikovací dávky a přetečení při plném zatížení
  • měření dávkovací dávky při částečném zatížení
  • měření vstřikovací dávky při volnoběhu
  • měření počáteční dávky nebo několika počátečních dávek (v závislosti na generaci vstřikovače)
  • měření rozprašování paliva 
  • kódování vstřikovače a přiřazení nového IMA či ISA kódu
  • tisk protokolu o funkčnosti vstřikovače 

Bádání mikroskopických rozdílů na jednotlivých dílech vstřikovače

Bádání mikroskopických rozdílů na jednotlivých dílech vstřikovače

Vše je nachystáno pro složení vstřikovače Bosch

Vše je nachystáno pro složení vstřikovače Bosch

Testovací stanice Bosch EPS 815 pro všechny generace vstřikovače Common Rail Bosch

Testovací stanice Bosch EPS 815 pro všechny generace vstřikovače Common Rail Bosch