Jak repasujeme vysokotlaké čerpadla Common Rail? - AutoNorma

Jak repasujeme vysokotlaká čerpadla Common Rail

Vysokotlaký systém současnosti. Prakticky každé dieselové vozidlo, které dnes sjede z výrobní linky je opatřeno vysokotlakým systémem Common Rail. Systém se skládá z vysokotlakého čerpadla, rozdělovací lišty (railu) a vstřikovačů. Z tohoto systému opravujeme pouze vstřikovačevysokotlaké čerpadlo. Rail je ve své podstatě kus celistvého kovu a jediné co jej může postihnout je zanesení nečistotami nebo poškození čídla snímajícího tlak. Zanesení Railu pak doporučujeme vyřešit pročištěním ultrazvukem nebo profouknutí vysokým tlakem vzduchu.

Repasujeme vysokotlaká čerpadla a vstřikovače všech výrobců: BoschDelphiDensoContinental VDO.

Proces repase vysokotlakých čerpadel:

  • První krok v procesu repasování vysokotlakých čerpadel je rozebrání a zhodnocení stavu dílčích komponentů formou vizuální kontroly.

  • Jestliže při rozebrání čerpadla zjistíme známky přidření, které vzniká zejména při použití paliva s nižší mazací schopností, jako jsou LTO, biopaliva, benzín, jiné nekvalitní palivo, doporučujeme našim zákazníkům ihned otestovat i vstřikovače. Evidentně zadřené čerpadlo dále nepodrobujeme dynamickému testování a doporučíme zákazníkům kompletní repasi.

  • Jestliže při rozebrání čerpadla zjistíme známky poškození mechanických komponentů vlivem opotřebení či stáří, čerpadlo dále nepodrobujeme dynamickému otestování a doporučíme zákazníkům kompletní repasi.

  • Za předpokladu, že při rozebrání čerpadla nezjistíme známky poškození, podrobíme jej dynamickému otestování na testovací stanici. Pokud ani při dynamickém testu čerpadlo nevykáže známky nefunkčnosti, hodnotíme jej jako bezvadné. K takto otestovanému dílu zákazníkovi přikládáme kalibrační protokol, jako důkaz bezchybnosti dílu. Test čerpadla je zpoplatněn dle platného ceníku, uvedeného na našich webových stránkách.

  • Následuje výměna nejčastěji kazových komponentů (solenoidové a mechanické ventily, lopatková pumpička, hřídel, písty, vysokotlaká hlava, těleso a těsnění), kompletace čerpadla pomocí nových originálních náhradních dílů a příprava pro dynamický test a kalibraci.

  • Posledním krokem repase vysokotlakého čerpadla je dynamické testování na autorizované stanici Bosch EPS 815. Pokud budou veškeré hodnoty testu splňovat normy funkčnosti, stanovené výrobcem, pak je repase vysokotlakého čerpadla úspěšná. Důkazem 100% funkčnosti čerpadla je kalibrační protokol z testovací stanice.

Celý proces repasování vysokotlakých čerpadel pro Vás vyhotoví vyškolený tým profesionálů v oboru.

Provádíme pouze kompletní repase dieselových systémů! Nezabýváme se prováděním částečných oprav, vedoucích pouze k nutnému zprovoznění vozidla, nikoliv však dlouhotrvající funkčnosti celého systému!

ZDARMA Vám jako součást balení dodáme obecný montážní postup, který Vám pomůže vyvarovat se opětovnému poškození repasovaného vysokotlakého čerpadla.

Zákazník u nás získá záruku 24 měsíců na celý produkt, nikoliv na předmět repase.