Jak repasujeme vstřikovací čerpadla? - AutoNorma

Vstřikovací čerpadla Bosch VP30 a VP44

Čerpadlo s implementovanou řídící jednotkou do konstrukce čerpadla. Řídící jednotka čerpadla řídí, na základě informací z řídící jednotky motoru, funkci mechanických komponentů, především však dávkování paliva.Opravujeme pouze vstřikovací čerpadla, opatřena jednokonektorovou řídící jednotkou typu PSG2 nebo PSG5. Čerpadla Bosch VP se dvěma konektory z řídící jednotky (tzv. typ PSG16) aktuálně nabízíme pouze nová či fabričně repasovaná.

VP před repasí

Před repasí

VP po repasi

Po repasi

Nejčastější poruchy čerpadel Bosch VP30 a VP44:

 • Řídící jednotka vstřikovacího čerpadla (oprava řídící jednotky je bezpředmětná, pokud není vyhotovena repase mechanické části čerpadla)

 • Závada snímače otáček čerpadla

 • Závada ventilu dávky paliva

 • Závada rozdělovací hlavy

 • Závada tělesa čerpadla

 • Poškození přesuvníku vstřiku (pístku)

 • Poškození hřídele

Při natankování nekvalitního paliva může pochopitelně vzniknout závada zadření čerpadla v důsledku vniku nečistot do palivového systému či v důsledku nedostatečného mazání čerpadla. Čerpadlo je mazáno naftou. Oprava se pak stává ve většině případů nereálnou nebo nerentabilní v důsledku vysoké ceny za náhradní díly.

Proces repase vstřikovacího čerpadla Bosch VP:

 1. Jako první krok celkového procesu repasování vstřikovacího čerpadla Bosch VP je vyčtení chybových kódů z řídící jednotky čerpadla.

 2. Rozebrání čerpadla a individuální posouzení stavu jednotlivých mechanických komponentů. Nefunkční a poškozené díly jsou automaticky vyřazeny a dále při sestavování repasovaného čerpadla nepoužity. Funkční díly očistíme či opískujeme. Dále kontrolujeme zbytkové palivo, abychom zákazníka upozornili na kvalitu paliva a popřípadě se vyvaroval opakovanému natankování nekvalitního paliva.

 3. Zkompletování repasovaného čerpadla za pomocí nových a originálních dílů přímo od výrobce Bosch. Celý proces kompletování repasovaného čerpadla je prováděn dle přísných technologických postupů výrobce.

 4. Otestování čerpadla na autorizované stanici Bosch EPS 815 a kontrola správnosti čerpadla dle norem výrobce. Řídící jednotka je programována dle algoritmu, který nese počítač autorizované stanice a zobrazuje hodnoty na své obrazovce. Jestliže je výsledek celého procesu pozitivní, repasované čerpadlo zaručuje správné dávkování a časování předvstřiku ve všech stupních jeho zatížení.

 5. Výsledkem závěrečného dynamického testování a kalibrace je kalibrační protokol, který je důkazem 100% funkčnosti vstřikovacího čerpadla Bosch VP 30/44

Celý proces repasování vstřikovacích čerpadel pro Vás vyhotoví vyškolený tým profesionálů v oboru.

Provádíme pouze kompletní repase dieselových systémů! Nezabýváme se prováděním částečných oprav, vedoucích pouze k nutnému zprovoznění vozidla, nikoliv však dlouhotrvající funkčnosti celého systému!
ZDARMA Vám jako součást balení dodáme obecný montážní postup, který Vám pomůže vyvarovat se opětovnému poškození repasovaného vstřikovacího čerpadla.

Zákazník u nás získá záruku 24 měsíců na celý produkt, nikoliv na předmět repase. V košíku si navíc během procesu objednávky můžete zvolit možnost prodloužení záruky o 1 rok navíc. Znamená to, že nové a repasované produkty mohou mít záruku až 3 roky a testované použité produkty až 2 roky záruku.