Snímače NOx - AutoNorma

Snímače NOx

Snímače NOx

Snímače Nox slouží k detekci dusíkových plynů v horkých výfukových plynech.

Princip fungování snímače NOX tkví v rozdělování výfukového plynu na dusík a kyslík katalyticky aktivní elektrodou.

Množství kyslíku se měří stejným způsobem jako u širokopásmového nebo lineárního lambda senzoru.

Snímač NOX má dvě komory. V první komoře (která se podobá lambda senzoru) se obsah kyslíku ve výfukovém plynu udržuje přibližně na 10 ppm pomocí takzvaného průtokového čerpadla. Požadovaný výkon je nepřímo úměrný poměru vzduchu a paliva a může být použit ke korekci signálu NOX v závislosti na měřeném poměru těchto dvou veličin. Ve druhé komoře probíhá NOX reakce, separace dusíku a kyslíku. Elektrický proud, který je potřebný k udržení prostředí bez obsahu kyslíku v platino-rhodiové elektrodě, je úměrný koncentraci NOX a poskytuje tak měřicí signál.

Produkty