Repasované autodíly přímo od zdroje
search basket 0

0 Kč

V košíku nemáte žádné zboží

Běžné chybové kódy pro problémy s palivovým čerpadlem

Kontrolka servisu motoru 
Běžné chybové kódy pro problémy s palivovým čerpadlem
Většina dnes vyrobených automobilů požívající motory s vnitřním spalováním mají palivová čerpadla. Zjednodušeně řečeno, palivová pumpa je díl, který má za úkol dopravit palivo z nádrže do motoru při odpovídajícím tlaku požadovaném ke splnění výkonnostních požadavků. Velmi často je palivová pumpa dost podceňovaným dílem, nicméně, jakékoliv potíže s palivovým čerpadlem můžou způsobit velké problémy s řízením a výkonem vozidla. Některé běžné příznaky závady palivového čerpadla zahrnují například pokles výkonu motoru, těžké startování, zvuky připomínající vrnění, nemožnost nastartovat a jiné…

Diagnostický poruchový kód P0251

Je docela dost možné, že jste se setkali s poruchovým kódem P0251, pokud máte dieselový motor Cummins, který má vstřikování Common-Rail. Konktrétně tento kód se může jevit poněkud chronickým, pokud není správně diagnostikován. Pokud čelíte tomuto problematickému kódu, vaše vozidlo čelí ztrátě výkonu. Ve většině případů, pokud vozidlo vykazuje tento kód, jeho tlak paliva za jízdy čte normální rozsah. Nicméně při zvýšené akceleraci tlak paliva stoupá do hodnoty 1585 barů a místo vzrůstu tlaku začne klesat. Přesný problém může být způsoben různými důvody a některé z nich jsou například špatný regulátor, problém s kabeláží nebo možný problém s řídící jednotkou vozidla.


Chybová kód P0230
Jednoduše řečeno, chybový kód P0230 je zapříčiněn nízkým napětím v hlavním napájecím obvodu relé palivového čerpadla. Pokud řídící jednotka motoru zjistí, že hodnota napětí v hlavním napájecím obvodu relé palivového čerpadla je nižší, než je jeho obvyklá hodnota, aktivuje tento chybový kód. Zároveň se u tohoto kódu, stejně jako u jiných, rozsvítí i kontrolka pro kontrolu motoru. Další příznaky tohoto chybového kódu zahrnují: nečinnost palivové pumpy, nefunkční palivovou pumpu, žádný stav spuštění a palivové čerpadlo po celou dobu v provozu se zapnutým zapalováním.

Ve většině případů se tento kód obvykle zobrazuje, pokud je v napájecím relé palivového čerpadla nízké napětí z důvodu nefunkční pojistky. Další možné příčiny vzniku chybového kódu jsou: vadné relé nebo řídící jednotka motoru, řídící obvod se zkratem na napětí baterie, otevřený obvod řízení palivového čerpadla atd.

Pokud chcete zjistit přesnou příčinu tohoto chybového kódu, musíte k jeho diagnóze použít skener. Měli byste také zkontrolovat tavnou pojistku nebo pojistku palivového čerpadla a přesvědčit se, že jsou plně funkční a původním stavu. Poté byste měli zkontrolovat napětí u obvodu relé palivového čerpadla, abyste se ujistili, že splňuje požadavky na napětí baterie.

Mezi běžné opravy u tohoto chybového kódu patří: výměna/oprava tavné vložky, palivového čerpadla, nebo relé palivového čerpadla.

P0148 Chyba dodávky paliva
Ve většině případů tato diagnostikovaná chyba P0148 znamená, že je problém s vysokotlakou dodávkou paliva u dieselových motorů. Když PCM (řídící jednotka motoru) zaznamená signál od senzoru tlaku paliva, který sdělí, že je hodnota tlaku nižší, než je jeho normální hodnota, diagnostikuje kód P0148 a poté se rozsvítí kontrolka poruchy. Chyba v dodávce paliva může zásadně ovlivnit výkon vozidla. Může totiž vést k snížení výkonu motoru. Dalšími příznaky mohou být také: snížená hodnota účinnosti paliva, produkce černého dýmu z výfuku anebo silný zápach nafty. V horším případě může dojít k většímu poškození motoru. Proto vám velmi doporučujeme, abyste našli a vyřešili kód P0148 urgentně.Hlavní příčiny diagnózy tohoto kódu jsou například: vadný ovládací prvek anebo senzor tlaku paliva, porucha palivového čerpadla, únik vysokotlakého palivového systému, otevřené nebo zkratované připojení/konektory vysokotlakého palivového systému a chyba programování PCM (řídící jednotky motoru) atd.

P0627 Řídící obvod palivového čerpadla „A“/otevřený
Tento obecný diagnostický kód platí pro většinu vozidel OBD-II. Přestože je problém docela obecný, jednotlivé kroky se můžou lišit v závislosti na značce, roce výroby, modelu a konfiguraci hnacího ústrojí vozidla. Obecně tento problém říká, že v ovládacím obvodu palivového čerpadla „A“ je chyba. Nyní byste si měli být vědomi toho, že palivové čerpadlo se nedílnou částí podílí na celkové jízdní schopnosti vozidla. Je zodpovědné za dodání paliva do motoru. Nyní ovládací obvod pomáhá zapínat a vypínat čerpadlo v závislosti na potřebách obsluhy. A pokud selže, vozidlo se začne chovat neúčinně.

Problematický kód, P0627, je závažný problém pro vaše vozidlo, ale ne kritický. Co to znamená? To znamená, že stále můžete jezdit ve vašem voze navzdory problému. Nicméně by mělo být ve vašem vlastním zájmu to nedělat, protože může dojít k nepravidelnému dodávání paliva do motoru a nepravidelná nebo kolísavá palivová směs může způsobit vážnou škodu na motoru vašeho vozidla. Kvůli tomuto problému můžete ale čelit více problémům. Například můžete čelit potížím při zážehu motoru. I když se může podařit motor nastartovat, tak při dosažení provozní teploty motor může zhasnout. Některá vozidla mohou dokonce pocítit nižší spotřebu paliva