Snímače NOx SCANIA

Snímače NOx SCANIA

Snímače Nox slouží k detekci dusíkových plynů v horkých výfukových plynech.

Princip fungování snímače NOX tkví v rozdělování výfukového plynu na dusík a kyslík katalyticky aktivní elektrodou.

Množství kyslíku se měří stejným způsobem jako u širokopásmového nebo lineárního lambda senzoru.

Snímač N...

Zobrazit více

Snímače Nox slouží k detekci dusíkových plynů v horkých výfukových plynech.

Princip fungování snímače NOX tkví v rozdělování výfukového plynu na dusík a kyslík katalyticky aktivní elektrodou.

Množství kyslíku se měří stejným způsobem jako u širokopásmového nebo lineárního lambda senzoru.

Snímač NOX má dvě komory. V první komoře (která se podobá lambda senzoru) se obsah kyslíku ve výfukovém plynu udržuje přibližně na 10 dílů či částic na jeden milion pomocí takzvaného průtokového čerpadla. Požadovaný výkon je nepřímo úměrný poměru vzduchu a paliva a může být použit ke korekci signálu NOX v závislosti na měřeném poměru těchto dvou veličin. Ve druhé komoře probíhá NOX reakce, separace dusíku a kyslíku. Elektrický proud, který je potřebný k udržení prostředí bez obsahu kyslíku v platino-rhodiové elektrodě, je úměrný koncentraci NOX a poskytuje tak měřicí signál.

Produkty