Jak repasujeme brzdové třmeny? - AutoNorma

Brzdové třmeny mají za úkol chránit naši bezpečnost při jízdě. Tuto součást má každé osobní a nákladní vozidlo, a proto je jich na trhu více druhů. Každý brzdový třmen však funguje na stejném principu, využívající píst, který je po ztlučení brzdového pedálu, vysouván z komory a přitlačován na brzdovou destičku. Ta následně vytváří tlak na brzdový kotouč, což má za příčinu brždění. Píst je poháněn brzdovou kapalinou nebo vzduchem.

Jak již bylo zmíněno, tak brzdový třmen se potýká s velkou dávkou nečistot a mechanického opotřebení. Nejčastější závadou na třmenů, je opotřebení pryžových těsnění v komoře pístu. Dále se velmi často brzdové čelisti potýkají s korozí, která je způsobená převáže jízdou v zimě, kdy je na vozovce vyšší koncentrace solí a vody. Koroze může narušit pevnost čelisti, a hlavně se z ní stává další zdroj nečistot. Ty mohou následně ovlivnit hybnost celého třmenu a může dojít k zablokování dílu. Poté je nutná výměna celého dílu.

Vadný brzdový třmen se může projevit například:

  • Zablokováním mechanismu ruční brzdy
  • Značným prodloužením brzdné dráhy vozidla
  • Únikem brzdové kapaliny v oblasti brzdového třmenu
  • Pískáním kol při brždění
  • Zápachem při brždění
  • Nadměrným zahříváním brzdného kotouče

Repase brzdových třmenů
začíná z diagnostiky starých dílů. Odborně vyškolený personál prověří jejich kondici a ohodnotí funkčnost. Prověřené díly jsou následně demontovány a veškeré staré a následně nepoužitelné komponenty jsou odstraněny. Pro komponenty brzdových třmenů je nutné podstoupit vysokotlaké, nebo chemické čištění, které zbaví díly koroze, mastnot a nečistot. Dále se díly galvanizují, aby se zvýšila jejich povrchová odolnost. Takto připravené díly se následně odborně kompletují. Chybějící, nebo vadné díly jsou nahrazeny novýma originálníma. Většinou se jedná o mosazné odvzdušňovací ventily, těsnění komor pístů anebo samotné tělo pístu. Repasované díly se následně důkladně testují na stolicích, kde musí projít 2000 cyklů maximálního brzdového zatížení. Test je také doplněn o test odolnosti povrchu, kdy se ponechává repasovaný díl v komoře s působením vodní páry s obsahem různých solí, či oxidů.