Jak repasujeme vstřikovače SIEMENS VDO? - AutoNorma

Repase vstřikovačů Siemens VDO

Každý vstřikovač je demontován na základní součástky z prvovýroby. Následně probíhá čištění těchto všech součástek pomocí ultrazvukové čističky.

Čištění dílů vstřikovače v ultrazvukové čističce

Čištění dílů vstřikovače v ultrazvukové čističce

Jednotlivé součástky jsou následně prověřeny pod mikroskopem. Selekcí neprojdou žádné díly, které neodpovídají kvalitou shodnou s kvalitou nového dílu. Pokud je možné některé prvky vstřikovače znovu použít jsou odděleny od nevyhovujících dílů a následně opracovány. Nevyhovující součástky vstřikovače jsou nahrazeny součástkami novými od výrobce Siemens VDO.

Vstřikovače jsou montovány dohromady pomocí specializovaných nástrojů výrobce.

Kontrola dílu

Velmi problematickým prvkem celého vstřikovače je rozprašovač vstřikovače a cívka vstřikovače.

Jakmile jsou všechny součástky na jednom místě, vstřikovač je zkompletován vyškoleným personálem.

Měření

Na testovací stanici je vstřikovač podroben těmto dílčím testům:

  • Vysokotlaká zkouška těsnosti s měřením přetečení bez řízení vstřikovače
  • Měření vstřikovací dávky a přetečení při plném zatížení
  • Měření injekční dávky při volnoběhu
  • Měření počáteční dávky
  • Měření charakteristik přírůstku dávky v závislosti zvyšujícím výkonu
  • Zkouška odezvy vstřikovače - zkouška zpoždění od aktuálního signálu po skutečné otevření vstřikovací trysky
  • Test rozptylu paliva
  • Vytvoření nového kódování   

Bádání mikroskopických rozdílů na jednotlivých dílech vstřikovače

Bádání mikroskopických rozdílů na jednotlivých dílech vstřikovače

Vše je nachystáno pro složení vstřikovače SIemens VDO

Vše je nachystáno pro složení vstřikovače Siemens VDO