Repasované autodíly přímo od zdroje
basket 0

0 Kč

V košíku zatím nic nemáte

Jak poznat vadný EGR ventil a jak ho vyměnit

calendar12.01.2022

timer5 min

userTomáš

Téměř 80 % vzduchu, který dýcháme, tvoří dusík. V běžných podmínkách se jedná o nečinný plyn, když je ale ve spalovací komoře vystaven extrémně vysokým teplotám (+1 370 °C), stává se reaktivním a vytváří škodlivé oxidy dusíku neboli NOx, které pak procházejí výfukovým systémem do atmosféry. EGR ventil zajišťuje recirkulaci výfukových plynů, čímž pomáhá ke snížení emisí oxidů dusíku. 

Jak funguje a k čemu slouží EGR ventil

EGR ventil

EGR ventil zajišťuje, aby se do sacího systému vrátilo přesné množství výfukových plynů, čímž se účinně mění chemické složení vzduchu vstupujícího do motoru. Díky menšímu množství kyslíku zředěná směs hoří pomaleji a teplota ve spalovací komoře se sníží téměř o 150 °C. Zároveň dojde ke snížení produkce NOx, což vede k eliminaci škodlivých emisí. Tím, že se ale vrací do motoru výfukové plyny, bývá EGR model mnohdy doplněn i o chladič.

EGR ventil má 2 základní nastavení: otevřeno a zavřeno. Ačkoli jeho poloha se může měnit kdekoli mezi nimi. Během startování je EGR ventil zavřený. Když motor běží na volnoběh nebo v nízkých otáčkách je potřebný pouze malý výkon, a tedy i malé množství kyslíku. Ventil se tedy postupně otevírá. U volnoběhu může být otevřen až na 90 %. Jakmile je však potřeba zvýšit točivý moment a výkon, například při plné akceleraci, ventil EGR se uzavře, aby se do válce dostalo co nejvíce kyslíku.

EGR ventil

Proč dochází k poruchám ventilů EGR?

EGR ventily pracují v náročném prostředí, takže se časem opotřebovávají. Nejčastější příčinou poruch je hromadění uhlíkových částic z výfukových plynů podél průchodů EGRu a sacího systému. Ty časem zanesou trubky, kanály pro výfukové plyny, a nakonec i pístový mechanismus ventilu, což způsobí, že se ventil buď zasekne nebo zavře. Poruchy mohou být způsobeny také prasknutím nebo netěsností membrány ventilu.

4 hlavní typy problémů s EGRem:

 • Koroze,
 • extrémní teplo,
 • znečištění
 • a opotřebení.

Jak poznat vadný EGR ventil?

Příznaky spojené se selháním EGR ventilu  jsou podobné jako u mnoha jiných součástí řízení motoru. 
Existuje však několik projevů, na které je třeba si dát pozor:
 • Kontrolka motoru: stejně jako u většiny součástí řízení motoru může problém s EGR ventilem rozsvítit kontrolku motoru.
 • Snížený výkon, špatná akcelerace a hrubý volnoběh: pokud je ventil zaseknutý, dochází k narušení poměru vzduchu a paliva ve vozidle, což způsobuje problémy s výkonem motoru. Může také docházet k únikům plnicího tlaku turbodmychadla, to vede k těžko odhalitelnému úniku vzduchu a vozidlo mnohdy nepadne ani do nouzového režimu.
 • Zvýšené emise NOx: pokud zůstane ventil EGR zavřený, neváží se v motoru na sebe oxidy dusíku, může se zvýšit teplota hoření a další.
 • Klepání motoru: vyšší teploty a NOx mohou mít za následek také zvýšenou detonaci nebo klepání.
 • Detonační spalování nebo utavení pístu: aby se motor vešel do limitu NOx při špatně fungujícím EGRu, upravuje řídicí jednotka bohatost směsi, čímž může dojít k detonačnímu spalování či utavení pístu.

Výměna vadného EGR ventilu v 8 krocích

 1. Sejměte kryt motoru.
 2. Uvolněte elektrický kabel ventilu a odstraňte elektrické přípojky a/nebo podtlakové vedení a zkontrolujte, zda nejeví známky poškození.
 3. Odstraňte upevňovací šrouby a zkontrolujte, zda ventil není poškozený, zkorodovaný nebo jestli se na něm netvoří nánosy karbonu.
 4. Důkladně očištěte montážní plochu EGR ventilu a nemontujte nový ventil a těsnění. Odstraňte případný uvolněný karbon z přívodního otvoru EGRu.
 5. Vyrovnejte EGR ventil s otvory pro šrouby a těsnění a znovu jej připevněte ke skříni.
 6. Utáhněte všechny upevňovací prvky na doporučený utahovací moment.
 7. Po pevném usazení znovu připojte podtlakové vedení a/nebo elektrické přípojky.
 8. Nakonec pomocí diagnostického snímacího nástoje resetujte kontrolku řízení motoru a zkontrolujte, zda nedošlo k dalším chybám. Zkontrolujte, zda kontrolka poruchy zhasla, a poté zkuste zahájit jízdu. U mnoha vozidel v současné době v rámci úprav vyžadováno resetování EGR ventilu. To jednoduše umožní řídící jednotce naučit se polohu zastavení v otevřeném a zavřeném bodě. Nedodržení tohoto postupu může způsobit, že se ventil zlomí a spadne do sběrného potrubí.

Recirkulace výfukových plynů se používá ke snížení emisí oxidů dusíku. Po spalování je výfukový plyn částečně vháněn zpět do spalovacího procesu. Recirkulací prostřednictvím modulu EGR se teplota spalování dále snižuje, což vede ke vzniku menšího množství škodlivých oxidů dusíku. Poskytujeme EGR moduly pro vozy značky MAN, Scania a Volvo.

Každý EGR modul je repasován s maximální péčí tak, abychom mohli poskytnout až dvouletou záruku. Máte vadný EGR ventil? Objednávejte na našem e-shopu nebo kontaktujte naši zákaznickou podporu.